zonamashini.com - Портален сайт за машини

Каталог за машини

Намерени са общо 1 412 продукта с думата "Машини"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Пречиствателни станции за къща и вила

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ДОМА И ВИЛАТАДОМАШНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИПриложениеТези инсталации са предназначени за пречистването на комунални отпадни води от малки източници като къщи, вили и подобни обекти, които не са свързани към местната канализационна система. Основните източници на отпадните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и съдомиялни машини и т.н. Домашните инсталации (тип DC) се произвеждат за обслужването на максимум 25 човека.Групови пречиствателни инсталацииГрупови пречиствателни инсталацииПринцип на биологичното третиранеВ пречиствателните инсталации тип DC, произведени от компанията Адос, се прилага принципът на биологичното третиране. Основният процес е превръщането на биологичните вещества в отпадните води в жива маса, която е основна характеристика на активизираната кал. Тя представлява смесица от различни микроорганизми, които живеят и се размножават с помощта на биологичните вещества, които се съдържат в отпадните води. По време на този процес се появяват и някои вторични ефекти, при които амоняка (при процеса на нитрификация) и нитратите (при процеса на денитрификация) се премахват от водата. Пречистената вода се отделя от активизираната кал и се премахва от системата чрез преливане от цистерната, като активизираната кал се връща обратно в началото на системата. При инсталирането на нова пречиствателна инсталация, се използва активизирана кал от вече съществуващо предприятие. По време на процеса на биологично третиране, микроорганизмите се размножават като в следствие се натрупва активизирана кал. Количеството кал се поддържа на оптимално равнище като излишъка се премахва от биореактора. При тези процеси не се използват химически вещества.ДизайнРеакторът на инсталацията се състои от цилиндрична пластмасова цистерна, коничен разделител и въздушна система включително и вентилатор. Коничната структура разделя реактора на две отделения: входна секция (активизиране, денитрификация) и изходна секция (вторична седиментация). Отпадните води влизат в активизиращата секция през входна цедка където се задържат по-големите парчета отпадъци. Тук отпадните води се смесват с активизираната кал. При смесването, микроорганизмите, които се намират в калта, получават достъп до биологичните вещества в отпадните води и започват третирането. Във второто отделение водата се разделя от калта чрез седиментация и се изкарва чрез преливане от системата. Калта се връща обратно в първото отделение чрез използването на въздушна помпа.Предимства   • Снижени капиталови разходи - технологията, използваща само един биореактор намалява нуждата от допълнително оборудване и необходимостта от разполагането с по-голяма площ за разполагането му.   • Снижени оперативни разходи и разходи за поддръжка - компактният дизайн, малкият брой на подвижните части, целостта на изграждането и саморегулиращата се хидравлика обуславят намаляването на необходимостта от чест надзор на оборудването, което от своя страна води до снижаване на оперативните разходи и разходите за поддръжка.   • Снижаване на биологичните вещества - ефикасността на процеса включва биологична редукция на азот (N) и фосфор (Р) както и намаляване на БПК5 и НВ.   • По-малко количество излишна кал в отпадните води и по-доброто й стабилизиране: Малкото количество микробиологични вещества води до увеличаване на периода за натрупване на кал в реактора. Това от своя страна означава, че тя по-рядко трябва да се отстраняват от пречиствателната инсталация. По-дългият период на натрупване води и до по-доброто й стабилизиране. След третирането на твърдите вещества за патогени (в някои случаи може и директно), калта може да бъде използвана за тор.   • Няма неприятни миризми - аеробните условия, поддържани през цялото време в биореактора и удължения период за натрупване на калта значително намаляват възможностите за поява на неприятни миризми. Инсталациите могат да бъдат разположени в населените места без да има опасения за някакви негативни ефекти от тях.   • Хидравлична гъвкавост - разделителната призма / конус не само позволява протичането и на други процеси за пречистване около нея, но и спомага също и за повишаването на хидравличната гъвкавост.   • Модуларен и гъвкав дизайн - позволява съществуващите инсталации да бъдат бързо разширени в случай на нужда от това. Използват се различни строителни материали, като компонентите на инсталацията могат дори да бъдат пригодени за монтирането им в съществуващи цистерни / резервоари.   • Подобрена възможност за механично отстраняване на водата от образуваната кал: Удълженият период за натрупване на калта води до подобряване на нейната структура и улеснява механичното отстраняване на водата от нея.

други продукти с име: Пречиствателни станции за къща и вила

,

Разпръсквачка на тор

10 440 лв.добави Разпръсквачка на тор в кошницата

Машини за земеделие и животновъдство, предназначени за оборудване на ферми, силози и други селскостопански сгради.РАЗПРЪСКВАЧ ЦЕНТРОБЕЖЕН ПРИКАЧЕН - РЦП 2,5МПредназначен е за  основно торене и подхранване на полски култури, ливади и пасища с твърди гранулирани , прахообразни и кристални минерални торове.ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА1. Тип на машината                                                    полунавесна2. Габаритни размери, мм- дължина                                                                3130-широчина                                                                1950-височина                                                                20203. Обем на бункера, м ³                                                  2,54. Работна ширина , м                                                    до 285. Работна скорост , км/ч                                                до 156. Производителност за чистоработно време, дка/ч                                                     90 до 2807. Норми на торене, kг/ дка-минимални                                                               10-максимални                                                              1508. Агрегатиране                                                          клас 1,49. Маса на машината , кг                                                 80010.Обслужващ персонал                                                    тракториста

други продукти с име: Разпръсквачка на тор

,

Тороразпръсквачка

14 400 лв.добави Тороразпръсквачка в кошницата

Земеделски машини и съоръжения за животновъдство, предназначени за оборудване на ферми, силози и други селскостопански сгради.ТОРОРАЗПРЪСКВАЧ   ТЦ-2Предназначен за слято повърхностно разпръскване на твърди минерални торове при основно торене и подхранване на полски култури, ливади и пасища. ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА 1.Тип на машината                               навесна   прикачна   хидравлично задвижване      2.Габаритни размери, mm                                                             - дължина                                   1880     3090        3090                                                              - широчина                                 2370     2370        2370                               - височина                                  1490     2120        2120                                                                    3. Разпръскващи дискове, бр                          2          2              2                                       4. Обем на бункера,m³                                 2,5      2,5           2,5                                                    5. Работна ширина за суперфосфат гранулиран,m        до 36     до 36         до 36    6. Работна скорост в зависимост от наклона, m/s          до 3,33    до 3,33    до 3,33     7. Производителност теоритична                                                 - при работна скорост 8 km/h-dka/h               256      256          256                         8. Норми на торене kg/dka                 - минимална                                                   3           3             3                                                                         - максимална                                                  113      113          113                                                            9. Задвижване на разпръскващите дискове        механично  механично       механично       10. Обороти на разпръскващите дискове-minˉ¹           950        950               950       11. Маса на машината, kg                                          900       900                900                              12. Обслужващ персонал                             тракториста     тракториста    тракториста

други продукти с име: Тороразпръсквачка

,

Асептични станции за болници

Асептичните станции за измиване SD1, SD2 и SD2Х2 са конструирани и произведени в   съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително   до изискванията за безопасност,  както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива   касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива   73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ),   Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната съвместимост, определена от   Директиви 92/3/СЕЕ и 93/68/СЕЕ).Използването на асептичните станции за измиване е само в привилегията на професионален, оторизиран и обучен персонал.Станциите за измиване SD1, SD2 и SD2Х2 са предназначени за миене на ръце в операционни зали и други болнични помещения.СТРУКТУРА     Умивалник от полиестер с покритие от бял корабен лак.     Вграден отвор за дренаж.     Кранове за вода и сапун.     Детектори за близост, активиращи крановите механизми за сапун и вода:               -    за вода: фотоклетка, на нивото на коляното.               -    за сапун: фотоклетка, намираща се в предната част под крана за сапун.РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ    Една бутилка сапун за SD1 и  SD2 и две бутилки за SD2X2 (500 ml или 1000 ml).    По един чучур за всеки дозатор на сапун.    Един или два чучура (тип “лебедова шия”), изработени от хромиран месинг, захранваши с вода.

други продукти с име: Асептични станции за болници

,

Професионални асептични станции

Професионалните асептични станции за измиване SD1, SD2 и SD2Х2 са конструирани и произведени в   съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително   до изискванията за безопасност,  както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива   касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива   73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ),   Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната съвместимост, определена от   Директиви 92/3/СЕЕ и 93/68/СЕЕ).Асептичните станции за измиване е привилегия на професионален, оторизиран и обучен персонал.Измиващите станции за болници SD1, SD2 и SD2Х2 са предназначени за миене на ръце в операционни зали и други болнични помещения.Елементи на асептичните станции     Умивалник от полиестер с покритие от бял корабен лак.     Вграден отвор за дренаж.     Кранове за вода и сапун.     Детектори за близост, активиращи крановите механизми за сапун и вода:               -    за вода: фотоклетка, на нивото на коляното.               -    за сапун: фотоклетка, намираща се в предната част под крана за сапун.Допълнително оборудване    Една бутилка сапун за SD1 и  SD2 и две бутилки за SD2X2 (500 ml или 1000 ml).    По един чучур за всеки дозатор на сапун.    Един или два чучура (тип “лебедова шия”), изработени от хромиран месинг, захранваши с вода.

други продукти с име: Професионални асептични станции

,

Асептични станции за операционни

Асептичните станции за измиване SD1.F, SD2.F и SD2X2.F са конструирани и произведени в съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително до изискванията за безопасност,  както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива 73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ), Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната съвместимост, определена от Директиви 92/3/СЕЕ и 93/68/СЕЕ).Използването на асептичните станции за измиване е само в привилегията на професионален, оторизиран и обучен персонал.Станциите за измиване SD1.F, SD2.F и SD2X2.F са предназначени за миене на ръце в операционни зали и други болнични помещения.Характеристики    Умивалник от полиестер с покритие от бял корабен лак.    Вграден отвор за дренаж.    Кранове за вода и сапун.    Детектори за близост, активиращи крановите механизми за сапун и вода:             -     за вода: фотоклетка, на нивото на коляното.             -     за сапун: фотоклетка, намираща се в предната част под крана за сапун.ЕЛЕМЕНТИ     Една бутилка сапун за SD1.F и  SD2.F и две бутилки за SD2X2.F (500 ml или 1000 ml).    По един чучур за всеки дозатор на сапун.    Един или два чучура (тип “лебедова шия”), изработени от хромиран месинг, захранваши с третираната вода.ВОДНО ТРЕТИРАНЕ        Водното третиране включва:    предфилтриране със сменяеми патрони 1µ и изолационна запушалка.    основно филтриране с 0.2µ патрон.

други продукти с име: Асептични станции за операционни

,

Професионални пречистватели за болници

Професионални пречистватели за болници за измиване SD1.F, SD2.F и SD2X2.F са конструирани и произведени в съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително до изискванията за безопасност,  както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива 73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ), Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната съвместимост, определена от Директиви 92/3/СЕЕ и 93/68/СЕЕ).Използването на професионални пречистватели и асептичните станции за измиване е само в привилегията на професионален, оторизиран и обучен персонал.Станциите за измиване SD1.F, SD2.F и SD2X2.F са предназначени за миене на ръце в операционни зали и други болнични помещения.Пречиствателните апарати и асептичните станции включват:    Умивалник от полиестер с покритие от бял корабен лак.    Вграден отвор за дренаж.    Кранове за вода и сапун.    Детектори за близост, активиращи крановите механизми за сапун и вода:             -     за вода: фотоклетка, на нивото на коляното.             -     за сапун: фотоклетка, намираща се в предната част под крана за сапун.допълнителни елементи:     Една бутилка сапун за SD1.F и  SD2.F и две бутилки за SD2X2.F (500 ml или 1000 ml).    По един чучур за всеки дозатор на сапун.    Един или два чучура (тип “лебедова шия”), изработени от хромиран месинг, захранваши с третираната вода.ВОДНО ТРЕТИРАНЕ        Водното третиране включва:    предфилтриране със сменяеми патрони 1µ и изолационна запушалка.    основно филтриране с 0.2µ патрон.

други продукти с име: Професионални пречистватели за болници

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |